Skip Navigation Linksหน้าแรก > วีดีโอ > เพลงเด็ก If You''re Happy and You Know It - StoryBots Classic Songs


เพลงเด็ก If You''re Happy and You Know It - StoryBots Classic Songs

 เพลงเด็ก If You''re Happy and You Know It - StoryBots Classic Songs

If you''re happy and you know it
Clap your hands. clap clap
If you''re happy and you know it
Clap your hands. clap clap
If you''re happy and you know it
and you really want to show it
If you''re happy and you know it
Clap your hands. clap clap

If you''re noisy and you know it
Stomp your feet. stomp stomp
If you''re noisy and you know it
Stomp your feet. stomp stomp
If you''re noisy and you know it
and you really want to show it
If you''re noisy and you know it
Stomp your feet. stomp stomp

If you''re bouncy and you know it
Hop around.
If you''re bouncy and you know it
Hop around.
If you''re bouncy and you know it
and you really want to show it
If you''re bouncy and you know it
Hop around.

If you''re funny and you know it.
Laugh out loud. laughter
If you''re funny and you know it.
Laugh out loud. laughter
If you''re funny and you know it
and you really want to show it
If you''re funny and you know it
Laugh out loud. laughter

If you''re silly and you know it,
Make a sound. noise
If you''re silly and you know it,
Make a sound. noise
If you''re silly and you know it
And you really want to show it
If you''re silly and you know it
Make a sound. noise

If you''re happy and you know it
Clap your hands. clap, clap.
If you''re happy and you know it
Clap your hands. clap, clap.
If you''re happy and you know it
and you really want to show it
If you''re happy and you know it
Clap your hands. clap, clap.
   04/04/2013 จำนวนผู้อ่าน 6789 ครั้ง คะแนน5 คะแนน เหมาะกับเด็กวัย : วัยอนุบาล (3 - 6 ขวบ) ขึ้นไป

Link ล่าสุดLink ที่เกี่ยวข้อง


* กรุณา เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการ แสดงความคิดเห็น หรือ สมัครสมาชิก